יום האינטרנט הבטוח - 7.2.2012

 

פעילויות לכיתות ג - ד תלמידים והורים

פעילויות לכיתות ה - ו - תלמידים והורים

משך הסדנה: 90 דקות
עזרי הוראה: מצגת הכוללת סרטון והנחיות למורה, דפי פעילויות לתלמידים שבהם כרטיסים שאותם יש לגזור ולניילן
טרם ההפעלה, דף לניסוח אמנה משפחתית

סדנה להורים ולתלמידים - הנחיות לפעילות

פעילות מס 1: מותר ואסור ברשת: - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 2: הודעה ברשת לענות או לא לענות - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 3: לכל זמן ועת לכל חפץ - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 4: תמונה אחת שווה אלף מילים - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 5: כותבים ברשת - בטוח או לא בטוח? - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

 

 

להלן קובץ word המרכז את כל הכרטיסים,
לוחות המשחק והוראות למנחה הקבוצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח:
ארבל גנץ איריס – שיווק והסברה, מצילה, המשרד לביטחון הפנים
הררי לימור – אתיקה ומוגנות ברשת, גף יישומי מחשב, המינהל למדע וטכנולוגיה
מוטס מיקי – אנימטור

משך הסדנה: 45 דקות
עזרי הוראה: מצגת הכוללת סרטון, דפי פעילויות לתלמידים שבהם כרטיסים שיש לגזור, ואף כדאי לניילן.
הפעילות תתקיים במליאה ולאחר מכן בקבוצות עבודה, הסיכום במליאה.

בשיעור, התלמידים פוגשים ילדה בת 12, מאיה, הנתקלת במצבים שונים ברשת ומתמודדת עמם. 

סדנה להורים ולתלמידים - הנחיות לפעילות

פעילות מס 1: שיתוף ברשת - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 2: הודעה ברשת - לענות או לא לענות - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 3: לכל זמן ועת לכל חפץ - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 4: פוגע או לא? - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 5: חרם / קבוצות שנאה - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות מס 6: הורים גם ברשת - הנחיות לפעילות ולראש הקבוצה

פעילות זו מעודדת את הילדים לפנות להורים ולהתייעץ בנושאים הקשורים לגלישה ברשת

  • כרטיסים בהם אמירות של הורים
  • כרטיסים ריקים להשלמה 

על התלמידים למלא את הכתוב בכרטיסים ולכתוב בהם: כתבו משפטים אותם אתם אומרים
להוריכם בהקשר למחשב. התלמידים יניחו את הכרטיסים במרכז, כל אחד בתורו ירים
את הכרטיס, יתאר מה הוא רואה. ראש הקבוצה ישאל על הכרטיסים שאלות מנחות דיון.

 

להלן קובץ word המרכז את כל הכרטיסים,
לוחות המשחק והוראות למנחה הקבוצה
 

פיתוח:
ארבל גנץ איריס – שיווק והסברה, מצילה, המשרד לביטחון הפנים
הררי לימור – אתיקה ומוגנות ברשת, גף יישומי מחשב, המינהל למדע וטכנולוגיה
מוטס מיקי – אנימטור

לחומרים משנים קודמות