רשימת חוות לחינוך חקלאי ולימודי סביבה

היישוב/ הרשות

מנהל החווה

כתובת ומייל החווה

טלפון + פקס'

אשדוד

חדווה אליעד

העבודה 66 אתה"ק אשדוד ת.ד. 12160, 77107

08-8563418

050-7362810

hedel@walla.com

08-8521319

אשקלון

מזל אמנו

הנשיא 70

08-6733269

054-6729123

havahaklait1@walla.com

08-6781931

באר שבע

רפי חדד

קריית בץ באר שבע

08-6434308

053-7955652

 hava.haklait.b@gmail.com

08-6419519

דימונה

צבי קרואני

גולדה מאיר 1

08-6559675

050-7703529

zvikakr@netvision.net.il

08-6573660

 

 

 

ערבה תיכונה

עודד קינן

תחנת מו"פ יאיר חצבה.

 

053-3405863

odedkeynan@yahoo.com