כניסה למערכת
מעלות - אשדוד
אנג'לה קרצמן
הדרכה למשתמש
 
בס"ד                                                                                                                                                 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

  

                      
                     

בית הספר עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצוים בו.
צוותי הלומדים וההוראה מודעים לסוגיות זכות יוצרים וזכות הפרט באמצעות תוכניות הכשרה והנחיה המועברים במהלך שנת הלימודים לתלמידים והן במהלך הכשרות המורים.
עם זאת, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר בית הספר, ייתכן וחומר/ פריט מידע מסויים שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט.
כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.

 

        

                                      
 

 פעילויות לשבוע הקרוב:

ביום ראשון הלימודים יתקיימו כרגיל.

ביום שני לא יתקיימו לימודים.

ביום שלישי, 16.05.17,         כ' באייר, תתקיים סדנת תפילין לתלמידי החטיבה הבוגרת.

כמו כן ביום זה תתקיים פעילות "בית ספר שר".

ביום חמישי, 18.05.17,       כ"ב באייר, יצאו תלמידים שהגיעו לגיל מצוות לסיור "בני מצווה" ביער בן שמן.