כניסה למערכת
מנהיגות
אתי בז
הדרכה למשתמש

  

יחידת הלימוד נבנתה במסגרת התוכנית האוניברסיטאית להכשרת מובילי מידענות מתוקשבת תשס"ח

היחידה נבנתה ע"י אתי בז בהנחיה של ד"ר כרמלה בן-עמר ועירית על-פרי 

 

רציונאל התוכנית

מדריך למורה