למורי מתמטיקה - במדה ונראה לכם שיש מקום לשיפורים, הצעות או בקשות, ניתן לפנות למדריכה המחוזית - טניה רקיטה בדואר אלקטרוני

 
פתיחת השתלמות לדרגות
6-9 במתמטיקה.