כניסה למערכת
מתיא - אשדוד
שרית קליין
הדרכה למשתמש

 

  אודותינו 

 

 פורומים

 

 מדיניות ונהלים

 

  טפסים 

ט' דיווח שעות נוספות

(חשוב לפתוח את הטופס בכרום)  

  השתלמויות 

 

 תאריכון 

 

קישורים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מפקחות ח"מ: 

נורית אלעזרי - מ"מ

יוכי חג'בי ממ"ד

                  מנהלת: אתי ניצן

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפסים החדשים מחוזר המנכ"ל תשע"ד וניתן למצוא אותם בטפסים> חוזר מנכ"ל

הועלו טפסי הדיווח החדשים באופק חדש וניתן למצוא אותם בטפסים> אופק חדש