שלח טופס זה בדוא"ל

ביצוע שעות נוספות

על-פי הסכמי אופק חדש רשאי עובד הוראה, כולל מנהל וסגן מנהל לנצל עד 18 שעות נוספות בכל מחצית שנת לימודים לפעילויות כלהלן, ולקבל עבורן תשלום נוסף.
ערך שעה נוספת הוא 125%.
השעות הנוספות הן שעות שמבוצעות מעבר לשעות העבודה (אחה"צ, ערב או ימים פנויים). לא ישולמו שעות נוספות בזמן חופשות.
* דרוש
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו

  ביצוע שעות נוספות

  להלן פירוט הביצוע של השעות הנוספות. לא ניתן לדווח על חצאי שעות בקשות חריגות לשינוי מכסת השעות לכל תחום פעילות רק לאחר אישור מיוחד של מנהלת המתי"א.
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו
  אתה חייב להשיב לשאלה זו