אודותינו

תקשוב במתי"א

 השתלמויות

מאגר
חומרי למידה
 

מאגר קישורים
לאינטרנט

ניהול ידע-
טפסים

פורומים 

 דף הבית


 כ"ט בנובמבר 1947

מתי"א בת- ים

 


 מצגת: כ"ט בנובמבר 1947מפת החלוקה-

 
כ"ט בנובמבר 

 כ"ט בנובמבר / ויקיפדיה

 כ"ט בנובמבר / אתר הכנסת

החלטת 29 (כ"ט) בנובמבר 1947 / מט"ח 

כ"ט בנובמבר / משרד החינוך  

 כ"ט בנובמבר / אמי"ת

כ"ט בנובמבר / מתי"א חולון 

כ"ט בנובמבר 1947 / גלים 

 החלטת עצרת האומות המאוחדות / עופרים

 

תוכנית החלוקה 

תוכנית החלוקה / ויקיפדיה 

תוכנית החלוקה / אתר הכנסת 

הכרזת החלוקה / עמלנט 

מפת תוכנית החלוקה כפי שהוצעה ע"י האו"ם / עמלנט 


 פעילויות

מדינה שבדרך... ישראל שלי / אסנת שמיר

מגש הכסף / שרה חן במכללת "אורנים" 

אישור תוכנית החלוקה באו"ם / אמי"ת 

 הצהרת בלפור / הסוכנות היהודית

משימה מתוקשבת: על החלטת כ"ט בנובמבר 1947 ויישומה / עמלנט 

 מילים שעשו היסטוריה / איריסשפ

 שינוי גבולות ישראל- מכ"ט בנובמבר ועד ימינו


ההצבעה באו"ם-

 
ורד סולימן