כניסה למערכת
מתיא - אילת
לינדה חורי
הדרכה למשתמש

                                                                  

 

                   

מפקחת ח"מ: גב' דניאלה מונטל    מנהלת המתי"א: גב' חיה עוזרי    

הדרכה בנושא השילובית אופק חדש- הסתדרות המורים 

שנה"ל תשע"ב

בסימן אורח חיים בריא ופעיל 

  

  תוכנית חינוכית יחידנית

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 
  

 
 

Site Director: Linda Khoury