רקע

"אורח חיים בריא ופעיל" - הנושא השנתי במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ב / חוזר מנכ"ל תשע"ב 9.8-1 

שר החינוך: שנת הלימודים תשע"ב תעמוד בסימן אורח חיים בריא / משרד החינוך, הפיקוח על הבריאות

מצגת למנהלים: אורח חיים בריא ופעיל / משרד החינוך, הפיקוח על הבריאות 

בין "אורח חיים בריא ופעיל" לבין רווחה נפשית ובריאות נפשית / שוש צימרמן, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה, שפ"י, 2011

חוזר מנכ"ל מיוחד תשע"ב/3(א) בנושא אורח חיים בריא ופעיל במערכת החינוך, נובמבר 2011

חומרי הוראה לגיל הרך

קידום בריאות לגיל הרך / פיסג"ה רמת גן

 

חומרי הוראה לחינוך העל יסודי

על סדר היום גליון מס' 111- העיקר להיות בריא / מינהל חברה ונוער

  

  

  לבריאות - כתבות לילדים / חדשות הילדים ב"גלים"  

למה חשוב לאכול בריא? 

מה כדאי לנו לאכול?

אוכלים טוב - חיים טוב

לאכול בגדול

קח פרי ותהיה לי בריא!

 

 

 

מבחר אתרים

תפור עליי לגדול בריא / משרד החינוך, משרד הבריאות

בשבילי החל"ב / משרד החינוך

בריא בריבוע / משרד החינוך

בריאות בגן הילדים / משרד החינוך

מוזיאונים מקדמי אורח חיים פעיל ובריא / משרד החינוך

אתר המחלקה לחינוך וקידום בריאות / משרד הבריאות

אתר הפיקוח על הבריאות / משרד החינוך

אורח חיים בריא - נושא שנתי תשע"ב / מאגר מת"ל, מכללת קיי

חומרי הוראה, קבצים, יחידות לימוד מתוקשבות

חינוך לבריאות / ירדן גינזבורג, איילת יששכר, אילנה אוסטפלד, תקשוב בחינוך המיוחד

חוברת: "לי בריאות" - הטמעת תחום הבריאות בבית-הספר / הפיקוח על הבריאות, משרד החינוך

הצעות לפעילויות בנושא הבריאות בזיקה לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני עפ"י גילאים שונים / הפיקוח על הבריאות, משרד החינוך

נפש בריאה בגוף בריא: פעילויות, מטלות כתיבה וקישורים / עופרים

אורח חיים בריא / מרכז פיסג"ה רמת גן

מזון, תזונה ובריאות

מזון תזונה ובריאות / מכון וייצמן למדע

מזון ותזונה - חלק א' / מאגר מת"ל במכללת קיי

מזון ותזונה - חלק ב' / מאגר מת"ל במכללת קיי 

 

  

,