השתלמויות                                                                                                                                                                        

               

     משרד החינוך והתרבות
    אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

 תמונות מהשטח

השתלמויות תשע"א 2010/11

   
 ההשתלמות  תתקיים בבי"ס גלים.