קישורים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               דף בית

               

קישורים לאתרים ומאמרים בתחום חינוך מיוחד 

 עמותות וארגונים 

 אתרים בנושאי חינוך

 אתרי תמיכה לחינוך המיוחד

 חינוך מיוחד 

 סנונית(אתרים בנושא חומרי הוראה מתוקשבים)

 קטגוריה:תסמונות - ויקיפדיה

  האתר לאנשי מקצוע בגיל הרך

 אגף חינוך מיוחד – קשר מיוחד

זמן יחד, חינוך מיוחד- מאגר קישורים

 פורומים בחינוך

 מקום מיוחד

 אתרי חינוך מיוחד

 חינוך מיוחד - ויקיפדיה 

 מת"ל – המרכז המתוקשב לתכנון לימודים (אתרים בנושא חומרי הוראה מתוקשבים)

 אתרי חינוך ישראליים

 סל שירותי החינוך המיוחד

 מיח"ם – המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות(אתרים בנושא חומרי הוראה מתוקשבים)

 ייעוץ חינוכי

 משחקים לרמה נמוכה ולחינוך מיוחד

 שילוב המשחק בתהליכי הוראה-למידה

         
         
         
         

   דף בית