מתי"א:          מרכז תמיכה ישובי אזורי.

מנהלת:          חיה עוזרי

טלפון:           6367348/317

פקס:             6367317

סמל מוסד:     625129

דואל:                        haya@eilat.muni.il

רשויות:        אילת ,אילות וערבה תיכונה

מתי"א, הוא מוסד חינוכי שהוקם ע"י משרד החינוך, האגף לח"מ.

 ממונה על מתן שירותי תמיכה בכל מסגרות החינוך הרגיל והמיוחד לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, מאובחנים.

מתי"א מונחה ומלווה ע"י הגב' דניאלה מונטל, המפקחת המחוזית על החינוך המיוחד.

 

תפקידי המתי"א:

 

* להעניק תמיכה חינוכית טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה.

* להשתתף בועדות שילוב ישוביות, בית-סיפריות וייזום ועדות שילוב לגיל הרך.

*להשתתף בועדות בימקצועיות.

*לגייס, יחד עם הפיקוח, כ"א בעל הכשרה לח"מ.

* לסייע למסגרות החינוך המיוחד להערכות לסל החופשות,

* הצטיידות.

* ארגון השתלמויות בנושאים רלוונטים בח"מ, לפיתוח התמקצעות של סגלי ההוראה.

* פיתוח תוכניות לימודיות: תל"א, תח"י, מרכז טיפולי, שילוב תלמידים בעלי pdd במסגרות

   החינוך הרגיל.

* הקצאת שעות לסייעת ושעות שילוב, ע"פ ועדות השילוב.

* תמיכה וליווי אישי למורים בח"מ.

 

צוותי המת"יא:

 

1.       מטפלים פארפואיים.

2.       מורים וגננות לח"מ בשילוב ובכיתות/גנים ח"מ.

3.       מורים תומכים לתלמידים בעלי לקויות שונות: ראייה,שמיעה,ילדים בעלי שיתוק מוחין,pdd.

4.       מאבחנת דידקטית.

5.       מומחי תחום – תקשורת וריפוי בעיסוק.

6.       מדריכים מקצועיים מחוזיים וישובים בגיל הרך, יסודי וחט"ב.

7.       מורים תומכים לתלמידים מאושפזים.

 

עבודה מערכתית

מתי"א עובד באופן מערכתי, בשיתוף פעולה עם גורמים בקהילה:

התחנה הפסיכולוגית,

המכון להתפתחות הילד,

 מינהל החינוך,

פסג"ה,

 כל מסגרות חינוך ברשות.

 

מתי"א פועל ליישום חוק החינוך המיוחד והשילוב, למיטב השירות הניתן לתלמידיו.

מנהל החינוך, ת"ד 14, אילת, טלפון: 08-6367317, 08-6367348, טלפקס: 08-6367317

מייל: haya@eilat.muni.il