טפסים                                                                                                                               דף בית

               

  
ועדת שילוב 

( ועדת השמה, בקשה לתמיכה מסוג סייעת, תח"י/תל"א, שונות) 

 טפסים הקשורים לשילוב

 טפסים מגוונים לגני ילדים (אבחונים לילדי גן, טפסים לגן טיפולי ושילוב,

 טפסים למעקב אחרי ילדים בגן, טפסים להורי ילדים)

  בקשה לעבודה נוספת

בקשה לאישור קצובת נסיעה

טופס+לגננות+מועמדים+לשילוב1

שאלון הפניה לתחלמיד גן

טבלה לגננת שילוב

פורמט הסכם הורים לאבחון דידקטי

פורמט שאלון הורים לאבחון דידקטי

 פורמט שאלון  למורה לאבחון דידקטי

טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד  ללא ועדת השמה

  קובץ התקנות

  טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי   תקנה 3א)

    החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

   טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים    המאבחנים

בקשה לאישור גמול פיצול-שנה"ל תשס"ט

 הערכה מעצבת  אסטרטגיות-למידה

 

 

 

 

 

 

 

מדור טפסים בחינוך   

הערכה תפקודית על פי ההישגים המצופים בתוכנית הלשון בגן הילדים

מיפוי כיתה - הגיל הרך- חינוך לשוני

פרופיל קבוצתי

תכנית הוראה גנית

טפסים לתכנון יחידת פעילות גנית-חיה ב

סביבה חינוכית

תוכנית גנית הכוללת את ההישגים בחינוך לשוני-דף תכנון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   דף בית