טפסים                                                                                                               דף בית

               

אבחונים לילדי גן
אבחון לתחילת שנה – גן חובה/חניתס בפורום גננות בגני ילדים בתפוז
מוכנות לקריאה – בגן הילדים/חטיבה צעירה "מצפה-ים" אילת
טפסים לגן טיפולי ושילוב
תיק גננת בגן טיפולי/מתי"א במעל"ה -לוד
תיק תלמיד בגן טיפולי/מתי"א במעל"ה -לוד
תיק גננת שילוב/מתי"א במעל"ה -לוד
תיק תלמיד בשילוב/מתי"א במעל"ה -לוד
דו"ח נוכחות של עובד/ת מתי"א / מרכז טיפולי -מתי"א במעל"ה -לוד

 טופס הפנית ילד גן לועדת שילוב/השמה

טופס הפנית תלמיד בית ספר יסודי לועדת שילוב

טופס הפניית תלמיד לועדת השמה

טופס הפניית תלמיד הלומד בכתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל לועדת השמה

תוספת להפנית תלמיד בית ספר לועדת שילוב / השמה בגין לקויי שמיעה

תוספת להפנית תלמיד בית ספר לועדת שילוב/השמה בגין לקויי ראיה

תוספת להפנית ילד גן לועדת שילוב / השמה בגין לקויי שמיעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפסים למעקב אחרי ילדים בגן
פורום גננות בגני ילדים בתפוז
דף תצפית-מעקב אחרי ילד/גן רוחלה
תצפית על הילד הנבחר בתחום התחושתי-מוטורי - ravidb79
טבלת נורמות התפתחותיות מגיל 24 חודשים עד 3 שנים - 1פיגי
טופס מעקב שוטף - oden
טופס תחומי תפקוד - oden
טבלת מעקב אחר התפתחות ויכולות של ילדי הגן/דפנה זילבר
טבלת מעקב תפיסה ויזיו-מוטורית /חניני
טבלת מעקב זיכרון חזותי/חניני
טבלת מעקב אחר התפתחות ויכולות של הילד בגן. - gili111
טפסים להורי ילדי גן
דף מידע להורים בגן/הפורום הגדול למורים ולגננות
טופס הולכת ילדים לגן והחזרתם לביתם/ענתליה בפורום הגדול למורים ולגננות
טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן/משרד החינוך
טופס מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים/משרד החינוך
טופס להורים לסמן איך יכולים לתרום לגן/ענתליה /פורום גננות בגני ילדים בתפוז
אנו מזמינות אותך לפגישת הכרות/ענת-ליה וזה בפורום גננות בגני ילדים בתפוז
טופס חתימת הורים לתשלום/הפורום הגדול למורים ולגננות
טופס אישור הורים (של משרד החינוך) שילדם יצטלם /הפורום הגדול למורים ולגננות
טופס בקשת עזרה מההורים/ענתליה בפורום הגדול למורים ולגננות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           דף בית