ביטויים שהיכו שורשים ניבים מעולם הצומח  גורדון חיפה  פעילויות לחג  עופרים  צפונט-פעילות כתיבה

צפונט- החג במקורות  טו בשבט ותקשורת   לגיל הרך  בית הטבע- לחט"ב  מורשת  חוברת הפעלות

חידות אתגריות  בי"ס אלמוג  צמחים בשרות האדם   טו' בשבט ויהודי העולם  ציונות וטבע

חשבון לטו בשבט  חשבון בשבט  מתי"א במעלה   טקס לט'ו בשבט  פעילות לחג  סוגי עלים

דואר שדה  משימות לחג  העץ והסביבה  העצים מתלוצצים

 
משרד החינוך   ביטויים שהיכו שורשים  ניבים מעולם הצומח  גורדון חיפה  פעילויות לחג   עופרים  צפונט-פעילות כתיבה

צפונט- החג במקורות  טו בשבט ותקשורת  לגיל הרך  בית הטבע- לחט"ב  מורשת  חוברת הפעלות  חידות אתגריות

בי"ס אלמוג  צמחים בשרות האדם  טו' בשבט ויהודי העולם  ציונות וטבע  חשבון לטו בשבט   חשבון בשבט  מתי"א במעלה

טקס לט'ו בשבט   פעילות לחג   סוגי עלים   דואר שדה   משימות לחג   העץ והסביבה  העצים מתלוצצים  אתר הכנסת

מכללת אורנים  מט"ר  אורט  שיטים  מט"ח   צפונט  ראש השנה לאילן