תיקשוב דרום
מתיא - אילת
לינדה חורי
הדרכה למשתמשסקירות מצולמות
 
בחירת סגנון :
 
השתלמות-תראפיה באמנות
סינגור עצמי תראפיה באמנות
מסיבת סוף שנה 2008
השתלמות
הסגנונות המוצגים מבוססים על "קמלון"