כתובת: רח' הגבורה 11. ת.ד 1, עיריית קרית גת. טל': 08-6602815  פקס: 08-6882931


 

 

 

 


*** חוזר מנכ"ל יישום חוק חנ"מ: ועדת שילוב, השמה וערר (20.2.19) בכפתור צהוב "טפסים לועדות"  *** תיק סייעת וכלי להערכת רמת תפקוד בכפתור צהוב "תוכנית השילוב" *** חומרים בלמידה מרחוק בכפתור "למידה בשעת חירום"

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  לחצו על הצלמיות לפתיחת הקבצים:

בית הגלגלים- לתלמידים עם לקויות פיזיות

 

----------------------------------------------------------------------

 טפסים חדשים לגננות חינוך מיוחד
הגיל הרך > חינוך מיוחד

-----------------------------------------------------------------------

דו"ח לקהילה
טופס לכתיבת דוח סיכום התערבות טיפולית עבור גורמים בקהילה


-------------------------------------------------

 

חוזר מנכ"ל יישום חוק החינוך המיוחד: וועדת שילוב, השמה וערר- 20.2.19

 שאלון חדש לתלמידי גן  !!!
תשע"ז

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או גן מיוחד לועדת השמה.

מופיע גם ב- "טפסים לוועדות".


-------------------------------------------------

 גורמים שאבחנתם קבילה בועדות מתוקף חוק חנ"מ

מופיע גם ב- "טפסים לוועדות".


-------------------------------------------------

שאלון חדש לתלמידי בית ספר !!!
תשע"ז

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתת חנ"מ לועדת השמה.

מופיע גם ב- "טפסים לוועדות".


-------------------------------------------------

הרשמה להשתלמויות
בפסג"ה (התפתחות מקצועית)

 

------------------------------------------

דיווח שעות נוספות
*
הטופס הממוחשב מיועד רק
לעובדים המדווחים במתי"א

 

 

-------------------------------------------------------------
  כלי להערכת רמות התפקוד
לקביעת זכאות  לתמיכה מסוג סייעת
לילדים משולבים בחינוך הרגיל

------------------------------------------------------------
 אישורי העדרות/מחלה יתקבלו במתי"א רק 
      עד סוף החודש בו היתה ההיעדרות
 
-------------------------------------------------------------
קישור ליונת דואר:


רשת שיתופית מאובטחת ונטולת פרסומות, תיבת דוא"ל ארגוני, אלפון כתובות ארגוני של עובדי ההוראה בישראל, דיסק פרטי ברשת (SkyDrive) 


 

   

 

לחצו על התאריכון לצפיה              
      באירועי המתי"א

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהלת המתי"א: גב' נאוה רוטנברג                            
 
 מפקחת: גב' איריס סנדלר- מפקחת המתי"א, חנ"מ מ"מ
גב' יוכי חג'בי- מפקחת חנ"מ ממ"ד    

 
     

"החולשה הגדולה שלנו היא בויתור. הדרך הבטוחה להצלחה היא תמיד לנסות עוד פעם אחת" (תומס אדיסון)

עיצוב ועריכת האתר: גלית סומך