*** לחצו על הצלמית לפתיחת הקישור או הקובץ

                

                      
   

 אגף חנ"מ- הוראת חינוך לשוני בחינוך המיוחד                              

 

 החינוך הלשוני באגף לחינוך יסודי (בתפריט הירוק מימין)                             

 

 אתר הפיקוח על הוראת העברית  

 

 חינוך לשוני מחוז דרום- יסודי

 

 חינוך לשוני מחוז דרום- על יסודי  

תכנון הוראה:

  

 יעדים, עקרונות עבודה ודרכים לתכנון הוראה בחינוך הלשוני- דוגמאות לטבלאות תכנון הוראה בחינוך הלשוני

 

        

מסמכי החינוך הרגיל:

 

 תוכנית לימודים לגן הילדים: תשתית לקראת קריאה וכתיבה 

 תחומי ההוראה וההישגים המחייבים בקריאה ובהוראה בסוף כיתה א'. חוזר מנכ"ל 7.8.2002 

 תוכנית לימודים בחינוך לשוני לבית הספר היסודי. כיתות ב-ו'       

 

 תוכנית הוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות א-ב' 

 

 תוכנית הוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות ג-ד' 

 

 תוכנית הוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות ה-ו' 
   תוכנית בעברית לביה"ס העל-יסודי 
   שלהב"ת כיתות ז-ח', תוכנית עבודה תשע"א 

מסמכי התאמות לחינוך המיוחד:

 חינוך לשוני באתר האגף לחינוך מיוחד


 
 
פרק 1- מבוא *

 פרק 2- ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני *

 נספח 1- תכנון לימודים *

 נספח 2- עקרונות ההוראה והתמיכות באוכלוסיות השונות- ארגז הכלים המיוחד *

 נספח 3- גישות ושיטות להוראת קרוא וכתוב *

 נספח 4-6- מילון מושגים, מאמרים והמלצות למקורות קריאה, טבלאות מיפוי *

 * הקבצים המצורפים לקוחים מתוך מסמכי הוועדה הארצית לחינוך לשוני מבוסס סטנדרטים, האגף לחנוך מיוחד,  ספטמבר 07.


 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"הסכנה הגדולה ביותר לרובנו, היא לא שאנחנו שמים לנו מטרות גבוהות מדי ומפספסים אותן,אלא שאנחנו שמים לעצמנו מטרות נמוכות מדי ומגיעים אליהן" (מיכאלאנג'לו)

 

חזרה לדף הראשי


 


עיצוב ועריכת האתר: גלית סומך