כניסה למערכת
מתי''א מיתר, מתי''א יהוד
ליאורה מנדלבוים
הדרכה למשתמש

 

 

 

 

            

                                                                         

 

 
מצגת - מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א'- גרסה חדשה/ סיגל שאקי- מפקחת החינוך המיוחד 

   

  

הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה

 

האחר הוא אני

חוזר מנכ"ל- האחר הוא אני וועדות

 

 

 

חוזר מנכ"ל - יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה. ינואר 2014     

 

  

 

רשימת ספרי- לימוד מאושרים לתשע"ה  

ערכות מתנ"ה