פרק הרחבה:
הקניית מיומנויות מחשב ומידע,
והשימוש בהן לקידום מטרות השפה
 


פרק הרחבה:
הקניית מיומנויות מחשב ומידע,
והשימוש בהן לקידום מטרות השפה


פרק הרחבה:
הקניית מיומנויות מחשב ומידע,
והשימוש בהן לקידום מטרות השפהפרק הרחבה:
הקניית מיומנויות מחשב ומידע,
והשימוש בהן לקידום מטרות השפה
  

 
פרק הרחבה:
הקניית מיומנויות מחשב ומידע,
והשימוש בהן לקידום מטרות השפה

 

 


 יחידת הוראה - בחירות דמוקרטיות

בחירות 2015
הכיתה בוחרת ב"חלום של כיתה"
מערכי שיעור לכיתות א-ו

 בחירות לכנסת ישראל - אקי"ם

 מספרים סיפור - בעקבות צפייה בסרטון

 

 

 


 

 

 


תלקיט הנחיות ומיפויים - משימות הערכה
לכיתות ח"מ  א-ו
                                                           

                 תהליכי הערכה
בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים -
               אגף חינוך מיוחד
        


מבדק קריאה וכתיבה
לכתה א' - מדריך למורה
 
 
כתה א' - חברת משימות  1-2

חוברת תיעוד משימות


עברית כתה  ב'

משימות הערכה ב' 

משימת הערכה ג'

משימת הערכה ג'                                                                                         


משימת הערכה ד'

מחוון למשימה-  ד'


מאגר משימות הערכה כיתות ה - ו
 

משימת הערכה ו' -תשע"ג
                                           


כלי הערכה  -
חינוך לשוני

                                                                                 


מאגר משימות הערכה לחטיבה

                                        משימת הערכה לכתה ז'
מחוון למשימת הערכה ז'
מיפוי כיתתי משימת הערכה    
                                              

משימת הערכה לכתה ט'
מחוון למשימת הערכה ט'
                                          

                                           משימות הערכה, מחוונים ומיפויים  ב-ו  - מת"י נהריה                                                                                                

 
אבחון וטיפול בבעיות כתיבה דר' ריקי קליין שדה


מאגר קישורים

הקניית הכתיבה -
ברכה ויינגרוד


הוראת הכתיבה - הבעה בכתב
מכון מופ"ת


כתיב וכתב ב"ארזים"

כתיב בכל עת(ט)-
חגית אמסטרדם פרנקל


אותיות הכתב של קסם

מדריך למורה


פרופיל כותב -
שאלון לתלמיד


                                                                                                                                                               
 

 


הישג נדרש 1:
האזנה ודיבור למטרות
שונות

מצגת דגמי שיח- פסג"ה ירושלים 2012                                                                                          

                                                                                                                                                                   


ניהול שיח – כלי למיפוי                                          


   ניהול שיח            


ניהול שיח בכיתה

                                   


ניהול שיח –
הישגים
נדרשים וביטויי 
התנהגות