מהלך שנה"ל תשע"ו

                                                                                                                                      


                                

                                             


                                                                                                         

                                                                                

   

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                          
צוות המתי"א מאחל לכולם
שנת לימודים פורייה ומוצלחת
שנה"ל תשע"ו

ידיעון מתמטיקה
פברואר 2016
 

הנחיות ליישום חוק תלמידים חולים - תשע"ו

יחידות הוראה - עברית
לחט"ב וחט"ע


ערכת המתנ"ה  -  מארז תכנון ניהול והיערכות - תשע"ו 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל תשע"ו  
 
  
תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד -
מסמך התאמות
  

לראשונה בישראל ובעולם:
סמל נגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית, תקשורתית ולקויות   למידה 
   

 
חוזר מנכ"ל אוכלוסיות מיוחדות ינואר 2014
 
 

 חוברת
מתמטיקה באמצעות
ייצוגים חזותיים
  

עלה לרשת
 
אתר המשחקים  
של אפרת גז

עלה לרשת
אתר מתמטיקה -חינוך מיוחד
מחוז מרכז 

סיוע בהסעה מונגשת
לתלמידים עם לקות מוטורית
 
 
 
חוברת לומדים ומשחקים -
להיות מחוברים 
 

אתר מרכז לתכני התקשוב בחינוך המיוחד
קישור לאתר

רשימת מתיאו"ת
קישורים לאתרים

תלב"ס מתמטיקה בי"ס קורצ'אק פ"ת

מאמר:
"איך מפתחים חשיבה מתמטית בגיל הרך?"
פורסם  במט"ח פוגש טכנולוגיה

   

  

טלפון: 03-9024089
 פקס: 03-9027608

 מייל: 
 
mtroshhaayin@gmail.com