מאגר חומרי עזר להקנייה על פי שיטת הקריאה

קוראים ולומדים בהנאה / אילנה לוגסי

 

 על השיטה
מתוך השתלמות קיץ 2008


מאמרים ורקע תיאורטי

 

תומכי זיכרון והעשרה

 

 

מערכי שיעור לדוגמא

 

 
טבלאות למעקב ומיפוי

 
עיצוב הסביבה הלימודית

 

חומרי למידה מתוקשבים

 

 
מבדקים ומיפויים

 
קטעי מידע לתלמידים

 
לשחק וללמוד

     

 

 תגובות מן השטח

 

החומרים המפורסמים כאן נבנו בחלקם ע"י הגב' אילנה לוגסי ובחלקם ע"י מורות המלמדות על פי השיטה

החומרים מפורסמים באישורה של הגב' אילנה לוגסי ועל כך אנו מודים לה.