המחתרות בארץ

  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרקע להקמת המחתרות בישראל 
לאחר מלחמת העולם הראשונה השלטון בארץ ישראל הוא שלטון בריטי הנקרא  'שלטון המנדט' .

בארץ מתגוררים כ– 6000 יהודים וכ – 600,000 ערבים. היהודים פועלים למימוש הצהרת בלפור- הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הערבים כתגובה פורעים ביהודים הרוצים להקים מדינה עצמאית. השלטון הבריטי לא מעניק הגנה מספקת ליהודים ומגביל את פעילותם. היהודים מתארגנים במחתרות כדי להגן על עצמם.
הם מחליטים לפעול בדרכים שונות חוקיות ובלתי חוקיות. 
בשקף שלפניכם, ניתן לראות שרוב האוכלוסיה בארץ הם מוסלמים. במהלך השנים חל גידול באוכלוסיה היהודית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבור לפעילות בעד ונגד הצטרפות למחתרת