מחתרות בארץ

הבע דעתך, האם המשפט הוא בעד או נגד הצטרפות למחתרת בארץ

בחר בעד או נגד לכל משפט

השלטון הבריטי שלטון חזק ויציב
אין למרוד בשלטון אחרת ניפגע יותר
הערבים פוגעים בנו ללא רחמים, חייבים לפעול
יש לפעול כדי שבעתיד נגיע למדינה עצמאית
מחתרת רק תגרום לאלימות וחוסר מוסריות