הגנה                    
                                   

 סמל  ארגון ההגנה

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

לאחר התפרקות ארגון השומר, ולאחר שהתגברו ההתקפות של ערבים על יישובים יהודיים הוקם ארגון ההגנה.

ארגון ההגנה הוקם ב- 1920. רוב צעירי היישוב היהודי בארץ ישראל התנדבו לשורותיו.

חברי ההגנה הגנו על יישובים, העלו מעפילים, עזרו להקים יישובים חדשים, התגוננו מפני תקיפות ערבים, ותקפו מטרות צבאיות של הצבא הבריטי, הם גם רכשו נשק בחו"ל, ייצרו נשק בסתר, החביאו נשק בסליקים (מחסנים להסתרת נשק), אספו ידיעות על הצבא הבריטי ועל התארגנויות של ערבים נגד יהודים, והתאמנו בהפעלת נשק.

 

בתקופת המרד הערבי (1936-1939 ) היה קושי בהקמת יישובים מחשש להתקפות הערבים.

חברי ההגנה המציאו את שיטת 'חומה ומגדל' (1936 ), בשיטה זו הוקם יישוב בדרך צבאית חשאית ומהירה תוך יום אחד.

היישוב הוקם בצורה של מחנה מבוצר : מוקף חומה ובמרכזו מגדל שמירה. 

 

הישוב הראשון שהוקם בשיטה זו היה קיבוץ 'תל עמל' (ניר דוד שבעמק בית שאן).

סך הכל הוקמו 52 יישובים בשיטה זו.

 

ב- 1939 פרסמו הבריטים את הספר הלבן ובו איסור ההתיישבות וצמצום העלייה. ההגנה יצאה למאבק נגד הבריטים בתחום זה -  ההעפלה.

 

ב- 1941 - 1942 הוקם כוח המחץ של ההגנה שנקרא הפלמ"ח (פלוגת מחץ). ארגון הפלמ“ח הוקם במלחמת העולם השנייה, שכן היה חשש שהנאצים יגיעו לארץ ישראל ויהיה צורך בלוחמים נועזים שיילחמו נגדם.

בראש הפלמ"ח עמד יצחק שדה ואחריו יגאל אלון.

 

ב- 1944 הוקמה הבריגדה היהודית-  החטיבה היהודית הלוחמת שהשתתפה בקרבות נגד הגרמנים באיטליה.

לאחר המלחמה עזרו אנשי הבריגדה בארץ בפעולות שונות עם שארית הפליטה, ובמסגרת ניסיונות הבאת היהודים בדרכי בריחה ובהעפלה.

 

סמל הפלמ"ח היו 'שתי שיבולים וחרב'- ביטוי לקשר שבין ההגנה להתיישבות.

 

ההגנה דגלה ב'תקופת המאורעות' במדיניות של 'הבלגה'. פירושה של מדיניות ההבלגה הייתה שיש צורך להימנע מפגיעה בישוב הערבי ויש צורך להגן על היישובים.

 

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה דגלה ההגנה בשיתוף פעולה עם הבריטים נגד האוייב המשותף הנאצי.

יתירה מזאת, חברי ההגנה יצאו למבצע 'סזון' לפגוע באנשי האצ"ל שפגעו בבריטים.

 


בין מייסדי ומפקדי ארגון ההגנה היו  : אליהו גולמב, דוב הוז, יצחק שדה, משה סנה, ישראל גלילי.

  

 

קישור לאתרים נוספים בהם ניתן למצוא מידע הנוגע להגנה

לקישור לחץ על הכתובת המתאימה

א- להרחבה בנושא ההגנה

ב -מנוע חיפוש לייקוס- חברים

ג- אנציקלופדיה ויקופדיה

ד- אתר בז

ה- אתר מט"ח

ו- ארכיב ממשלתי

ז- אתר עמלנט