המחתרות בישראל

עצם למידה ויחידת לימוד מתוקשבת

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 ביחידה זו נעסוק במושג מחתרת. מהם התנאים להקמת מחתרת. 

נתמקד במחתרות בארץ ישראל שלפני קום המדינה .

נלמד את הרקע להקמתן של המחתרות, הדומה והשונה ביניהן.

הלמידה תתבצע בדרכים שונות ומגוונות:

איתור מידע באתרי אינטרנט, צפייה בסרטונים

משחקיים, חידונים,שיחה בפורום.

       
     
       

 
 היחידה נבנתה ע"י נעמי אפלבויים, ענבר אליטוב וגניה ששון         בית הספר המקיף בגילה ירושלים