אוכלוסית אירופה במחצית השניה של
המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היחידה שבה נעסוק תתייחס למאפייני האוכלוסייה ביבשת אירופה.
במהלך היחידה נכיר את המושגים הקשורים לגידול האוכלוסייה (מושגים שנלמדו מכיתה ז‘ ועד כיתה ט‘). ביחידה נעסוק בתמורות שחלו ועדיין מתרחשות בקרב אוכלוסיית אירופה, נתמקד בנושא ההגירה אל אירופה והשפעתה על עתיד יבשת אירופה.

במהלך הלמידה יבצעו התלמידים פעילויות שונות.

 

 לפניך פאזל - הרכב את החלקים ע"י גרירתם בעזרת העכבר    

 

 מהומות ברחבי אירופה בעקבות ציורי קריקטורות של מוחמד בדנמרק