משחקים אינטראקטיביים - אתרים באנגלית

כפל

toon university - משחקים לפי כיתות א - ו

משחקים מתמטיים - חיבור חיסור כפל וחילוק.

עוד משחקים מתמטייים

http://www.tutpup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנים דיגיטאליים:

אופק

כותר ספרי לימוד אינטראקטיביים

גלים

בריינפופ

תכנית לימודים מקושרת

מאגרי מידע:

תכנית הלימודים החדשה

מרכז ארצי למתמטיקה

יישומונים:

מאזנייםלמשוואות.

יצירת ציר מספרים

משחק לזיהוי שברים