תיקשוב דרום
חינוך מבוגרים - מחוז דרום
דבי אגר
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
  רשימת התיקיות
  שם התיקייה:
אוצר מילים
בחינות ומבחנים
דוברי ערבית
הבנת הנקרא
הבעה בדיבור
הבעה בכתב
הוראת הפועל
השכלת יסוד
השכלת מבוגרים
השכלת מבוגרים - מתמטיקה
השכלת מבוגרים - אזרחות
השכלת מבוגרים - אנגלית
השכלת מבוגרים - גיאוגרפיה
השכלת מבוגרים - הבנת הנקרא
השכלת מבוגרים - הסטוריה
השכלת מבוגרים - מבחנים
השכלת מבוגרים - מדעי ההתנהגות
השכלת מבוגרים - מחשבים
השכלת מבוגרים - תקשורת
חגים ומועדים
חמרים לחדר האזנה
כיתות עולי אתיופיה
כיתות רופאים
מבעים ופעולות דיבור
מחוז דרום - חומרים פדגוגיים
מחוז ירושלים - חומרים פדגוגיים
מחוז מרכז - חומרים פדגוגיים
מחוז צפון - חומרים פדגוגיים
מיומנויות מחשב
משחקים והפעלות
סוגי משפטים
עבודה ומקצוע
עבודות שפורסמו בדיסק המחוזי
פעילויות מתוקשב
פריטי לשון
קורס מורים מובילי שינוי באגף לחינוך מבוגרים - מחוז הדרום
קישוט הכיתה
רעיונות דידקטיים למורים
שונות
תחומי תוכן
תרגילי סיכום משולבים