1967 - 2007  ארבעים שנה לאיחוד ירושלים


 

 

 

 

 

   נשמח לקבל את תגובותיכם בספר האורחים, הצעות לשיפור יתקבלו בברכה!

 המשימה

 שכבת הגיל

 מדריך למורה

המשימה

 שכבת הגיל

 מדריך למורה

  ד-ו

 

   ד-ו

   ג-ד

 

   ה-ו  
  ה-ו

 ד-ו

 

   ג-ד

 ה-ו

   ג-ד

   ד-ו

 

   ה-ו

   ה-ו

   ג-ד

   ג-ו

   ג-ד

   ג-ד

   ה-ו

 

   א-ג  
   ה-ו

   ד-ה

   א-ב

   ב

   א-ג

 

   ג-ה