ירושלים היא בין הערים היחידות  שבשמה נקשרו פתגמים, ניבים וביטויים רבים.

מקצתם שהבאנו כאן - מן התנ"ך ומן התלמוד.

חלקם נאמרו על-ידי הנביאים וחלקם נאמרו על-ידי חז"ל.

כדי להיות מומחים בירושלים עליכם ללמוד היטב את הביטויים הקשורים בה.

מוכנים ?! קדימה למלאכה!