"ירושלים- עיר האמת" 

אחד ממאות השמות שבהם כונתה ירושלים.  השם מסמל את עיר הקודש והצדק לפי הבטחת הנביא

ישעיה. הכוונה לכך שירושלים תהיה סמל לצדק ולמשכן לדורות לעם ישראל.

מקור: זכריה ח' 3