מבוא

לירושלים שמות רבים המראים זה אלפי שנים את חשיבותה של העיר, את האהבה ואת הגעגועים אליה בכל הדורות. חכמים אמרו כי לירושלים נתנו שבעים שמות, המקבילים לשמותיו הרבים של הקדוש ברוך הוא.
בפעם הראשונה מוזכרת ירושלים בתורה בשם שלם. בספר בראשית (יד, יח) מסופר על מלכיצדק מלך שלם, שיצא לקראת אברהם אבינו בלחם וביין וברך אותו.
לפי המסורת, שוכנת ירושלים במקום שבו הקים אברהם את המזבח, שעליו היה מוכן להקריב את בנו ביחיד יצחק, כביטוי לאהבתו את האלוהים. אברהם קרא למקום זה "ה' יראה".
חכמים הסבירו, כי שמה של ירושלים מרכב משני שמות: "יראה" ו "שלם".

בכל התרבויות כמעט נקראת העיר בשמות הנגזרים מירושלים (יורוסולים, ירוזלם, ג'רוזלם וכדומה). הערבים קוראים לא אורשלים וגם אלקדס שמשמעותו – הקדוש.

מתוך אתר משרד החינוךפיתוח המשימה: רונית גרינגולד, שלומית מיכאלי, ג'סי שלי; הדרכה - ציפי אור מאיר