הברווזון המכוער!

הנס כריסטיאן אנדרסון

הסיפור

שאלות תיווך למורה

 
 בעקבות הקריאה כתיבה אישית