- ארועים בספר במדבר - נעמה סט                  שאלות הכנה פרקים: א,ב,ג,ד,ה       פרק ג' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

 - דמויות בספר במדבר - נעמה סט                   שאלות הכנה פרק: ה                  פרק ו' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

 - מצוות בספר במדבר - נעמה סט                    שאלות הכנה פרקים: ו,ז,ח            פרק ט' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

 - מקומות בספר במדבר - נעמה סט                  שאלות הכנה פרקים:ט,י,יא,יב,יג       פרק י' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

- מיומנויות יסוד בחומש במדבר - נעמה סט            שאלות הכנה פרקים: יד,טו,טז         פרק יא' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

 - מבחן פרשת פנחס - נעמה סט                     שאלות הכנה פרקים: יז,יח,יט,כ       פרק יב' דף עבודה - שושנה בורדוביץ     

 - פרשת מטות (נדרים) - לימור קורס                 שאלות הכנה פרקים: כא,כב

 - חזרה למבחן יישובי ספר במדבר - לימור קורס       שאלות הכנה פרקים: כג,כד

 - פרשת נזיר - לימור קורס                            שאלות הכנה פרקים: כה,כו,כז

 - מבחן פרשת המרגלים - לימור קורס                 שאלות הכנה פרקים: כח,כט,ל

 - מבחן פרשת קרח - לימור קורס                     שאלות הכנה פרקים:לא,לב,לג

 - מבחן פרשת בהעלותך - לימור קורס                שאלות הכנה פרקים: לד,לה,לו

 - מבחן פרשת בהעלותך - נעמה סט

 - משחק המצוות 1 - לימור קורס

 - משחק המצוות 2 - לימור קורס

 - בנות צלופחד - לימור קורס

 - פסח מצרים פסח דורות - לימור קורס

 - תפקיד החצוצרות - לימור קורס

 - רצף ארועים ספר במדבר - נעמה סט

 - תיבת ויאמר בטקסט המקראי - נעמה סט

 - מצוות ארועים ודמויות בחמשה חומשי תורה - שושנה בורדוביץ

- חצוצרות - שושנה בורדוביץ

- מבחנים ספר במדבר - שושנה בורדוביץ

- מצוות בספר במדבר לפי ספר החינוך - שושנה בורדוביץ

- פסח מצרים פסח דורות - שושנה בורדוביץ

- תחילת המסע במדבר

- תפזורת שעבוד מצרים

- המן לחם אמונה - בי"ס עציון

- המן

- הבאת התרומות למשכן

- כרטיסיות כלי המשכן

- מיפוי ספר במדבר - יהושוע אייזנברג

- במדבר ג' הוראת רש"י - שושנה בורדוביץ

- במדבר יג - מזל שלי

- הקדמה לחומש במדבר - שושנה בורדוביץ

- מבחן בתורה במדבר כיתה ג - שושנה בורדוביץ

- מבחן ספר במדבר - שושנה בורדוביץ

- תלונות בנ"י - שושנה בורדוביץ

- סיכום פרשה - שושנה בורדוביץ