- תיבת ויאמר בטקסט המקראי - נעמה סט                                                    תכנון לימודים כתה ב - ביה"ס ברואיר חפץ חיים                                                   

 - מצוות ארועים ודמויות בחמשה חומשי תורה - שושנה בורדוביץ                  פסוקים מספרים - ברוריה שוהם  

 - חזרה חומש בראשית - לימור קורס                                                             ברכות בחומש בראשית

 - התמצאות חומש בראשית 1 - לימור קורס                                                   בוחן פרשת ויצא  

 - התמצאות חומש בראשית 2 - לימור קורס                                                  מבחן פרשת תולדות  

- חזרה כללית לחומש בראשית - שושנה בורדוביץ                                        זיהוי קשיים ברש"י ספר בראשית - נעמה סט  

- מושגים בספר בראשית - שושנה בורדוביץ

- תשבץ לסיכום ספר בראשית - פז ושירז

- חטא אדם וחוא קומיקס - אלעד ואושר

- מספרים מספרים - דניאל ואוהד

- שרשרת הדורות -

- חלומות - רון ארז נתנאל

- מעשה אבות סימן לבנים - ירון

מספרים מיספרים  - שוהם ברוריה

- לבוש ותכשיטים - תומר ודניאל אברהמי

- מרכז למידה כיתה ב - שושנה בורדוביץ

- תפזורת בני יעקב - בר ועידן

- מיפוי ספר בראשית - יהושוע אייזנברג

- סיכום פרשה - שושנה בורדוביץ