- הקדמת הרמב"ן לספר דברים - רחל אופטובסקי

 - חלוקת ספר דברים - רחל אופטובסקי

 - מצוות בחומש דברים - לימור קורס

 - תוכנית לימודים לחומש דברים - נעמה סט

 - תיבת ויאמר בטקסט המקראי - נעמה סט

 - מצוות ארועים ודמויות בחמשה חומשי תורה - שושנה בורדוביץ

 - חזרה חומש דברים - לימור קורס

- מיפוי ספר דברים -יהושוע אייזנברג

- שאלות הכנה בספר דברים פרקים א-ז

- מבחן בספר דברים פרקים ב-ג - אבנר עזר

- עבודת כיתה פרק יב - אבנר עזר