חומרי למידה

  - מבוא לחומש שמות - אילן עמר                       הקדמה לחומש שמות  

  - שמות פרק א' - אילן עמר                                שמות פרק א' דף עבודה

  - שמות פרק ב' - אילן עמר                                שמות פרק ב' לידת משה

  - סיכום פרקים א' ב' - אילן עמר                         שמות פרק ה' למה הרעותה לעם הזה

  - שאלות חזרה ספר שמות - שמעון גולדמן          שמות פרק ז' ואני אקשה את לב פרעה   

  - טבלת מכות מצרים - שושנה בורדוביץ             תכלית מכות מצרים

  - תוכנית לימודים לחומש שמות - נעמה סט                                    

  - המשכן וכליו - שושנה בורדוביץ

  - חטא העגל - אביטל שמחוני

  - חטא העגל

  - עשרת המכות - לימור קורס

  - עשרת הדברות - לימור קורס

  - תעודת זהות משה רבינו - לימור קורס

  - מבחן פרשת שמות - נעמה סט

  - תיבת ויאמר בטקסט המקראי - נעמה סט  

  - דף עבודה פרק ג - נעמה סט

 - מיגוי קדוש לאנשי קודש - הרב בני לאו

 - מצוות ארועים ודמויות בחמשה חומשי תורה - שושנה בורדוביץ 

- עשר המכות - יקהת רוזן  

- חזרה למבחן ספר שמות - לימור קורס

- מיפוי ספר שמות - יהושוע אייזנברג

- המן 1 - שושנה בורדוביץ

- המן 2 - שושנה בורדוביץ

- חוברת עבודה המשכן

- חזרה למבחן פרא א-ה 

- כרטיסיות כלי המשכן - שושנה בורדוביץ

- שירת הים - שושנה בורדוביץ

- פרק כג - שושנה בורדוביץ

- תחילת המסע במדבר 

- תפזורת שעבוד מצרים 

- עשרת הדיברות - לימור קורס

- גזרות פרעה ,משה במדין -לימור קורס 

- ה' משכנע את משה לקבל את השליחות  - שושנה בורדוביץ

- והסנה איננו אוכל - שושנה בורדוביץ

- יומן קריאה למכות מצרים - לימור קורס

- שלוש מכות ראשונות - כרטיס - שושנה בורדוביץ

- גזרות פרעה א - כרטיס - שושנה בורדוביץ

- גזרות פרעה ב - כרטיס - שושנה בורדוביץ

- מחזוריות במכות - כרטיס - שושנה בורדוביץ

- מי יאכילנו בשר - שושנה בורדוביץ

- תבערה -כרטיס - שושנה בורדוביץ

- תאור המן -כרטיס - שושנה בורדוביץ

- אוצר מילים עשר המכות כרטיס - שושנה בורדוביץ

- שושלת לוי כרטיס- שושנה בורדוביץ

- וזאת חוקת הפסח - לוטו - שושנה בורדוביץ

- מצוות בחומש -לימור קורס

- מצוות פרשת משפטים- אביטל שמחוני 

- משה והסנה -כרטיס - שושנה בורדוביץ

- משה יוצא אל אחיו -כרטיס - שושנה בורדוביץ

- משחק לחוקים ומשפטים - שושנה בורדוביץ

- משימה לפרשת משפטים - לימור קורס

- פסח מצרים ופסח דורות -לימור קורס

- פרשת משפטים 1 - שושנה בורדוביץ

-פרשת משפטים 2 - אביטל שמחוני 

- תוכנית לימודים - נעמה סט

- סיכום פרשה - שושנה בורדוביץ

- נאמן לקיים הבטחתו - שושנה בורדוביץ

- תכונות משה - שושנה בורדוביץ