- תכנון שנתי מקרא - שושנה בורדוביץ

 - חומשים פרשיות נושאים

 - אותיות סופר סתם

 - חלוקה לנושאים - שושנה בורדוביץ

 - מבנה התנ"ך - בי"ס רמב"ם

- שאלות חידון תנ"ך - יוסי סלאב