מבחנים ישוביים במקרא

 

 

 שנה"ל תשס"ה  (א')    כיתה ב   כיתה ג   כיתה ד   כיתה ה  כיתה ו        
 שנה"ל תשס"ה  (ב')    כיתה ב   כיתה ג   כיתה ד    כיתה ה  כיתה ו    
 שנה"ל תשס"ו   (א')   כיתה ב   כיתה ג  כיתה ד  כיתה ה  כיתה ו  
 שנה"ל תשס"ו   (ב')   כיתה ב   כיתה ג  כיתה ד  כיתה ה  כיתה ו   כיתה ז  כיתה ח
 שנה"ל תשס"ז  (ב')  כיתה ב   כיתה ג  כיתה ד  כיתה ה  כיתה ו  כיתה ז  כיתה ח

 

 

                                                                                                                              

 
 מבחנים ישוביים ביהדות  

 

  שנה"ל תשס"ו      כיתה ב    כיתה ג     כיתה ד     כיתה ה    כיתה ו     כיתה ז    כיתה ח