- תיבת ויאמר בטקסט המקראי - נעמה סט

 - רמזים טקסטואלים הרומזים למס' פרושים ברש"י - נעמה סט

 - מצוות ארועים ודמויות בחמשה חומשי תורה - שושנה בורדוביץ  

 - חזרה חומש ויקרא - לימור קורס

 - מיפוי ספר ויקרא - יהושוע אייזנברג

- מבוא לחומש ויקרא - ביה"ס רמב"ם

- פרשת ויקרא - ביה"ס רמב"ם

- פרשת שמיני ימי המילואים - ביה"ס רמב"ם

- מות נדב ואביהו - ביה"ס רמב"ם

- פרשת קדושים - ביה"ס רמב"ם

- תורת המועדים - ביה"ס רמב"ם

- שמיטה ויובל - ביה"ס רמב"ם

- סיכום פרשת קורבנות - שושנה בורדוביץ

- קורבנות - מבחנים ארציים ויקרא

- משמעות הלכתית - מבחנים ארציים ויקרא

- ביטויים ומושגים - מבחנים ארציים ויקרא

- פרק י - מבחנים ארציים ויקרא

- פרק טז -מבחנים ארציים ויקרא 

- פרק יח -מבחנים ארציים ויקרא

- פרק יט - מבחנים ארציים ויקרא

- פרק כא - מבחנים ארציים ויקרא

- פרק כד - מבחנים ארציים ויקרא

- פרק כו - מבחנים ארציים ויקרא

- אשם תלוי אשם מעילות - אהוד עדני

- השוואה בין קורבנות - שושנה בורדוביץ

- מבט כללי - ישראל שלו

- טעמי מאכלים אסורים- עמירם דונוביץ

- הכנה למבחן ארצי בויקרא

- תרגיל קורבן אשם  -אהוד עדני