נושא הכנס:

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי והמרכז למוטיבציה והכוונה עצמית
שמחים לארח את באי הכנס הראשון של הרשת.
את הכנס יוביל
מרכז ההפצה 'אכפתיות מהשורש' של בית הספר הניסויי קהילתי 'מולדת'.


   הזמנה לכנס

  חלק ראשון: דברי ברכות

 חלק שני: הרצאות מרכזיות

 הרצאה - אבי עשור

 חלק שלישי: סדנאות מקבילות

 חלק רביעי: סיכום פאנל מנהלות בתי ספר