תקציר הסדנאות
              רקע תיאורטי 

   סדנה 1: גישת הקהילה האכפתית  
כמפתח להכלת תלמידים עם צרכים
מיוחדים

סדנה 2: מהפגנת יכולת לשיפור יכולת - הכיצד?           מודל דיאלוג מקדם למידה

 סדנה 3: תחרות, שיתוף והכלה ומה שביניהם

 סדנה 4: דיאלוג אמפתי - כלי לתקשורת המקדם הבנה של האחר

 סדנה 5: דרכים להגברת שליטה עצמית בקרב תלמידים