רקע תיאורטי לנושאי הסדנאות

סדנא 1-
 גישת הקהילה האכפתית כמפתח להכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים-

מאמר:
קפלן, ח., ודנינו, מ. (2002). ראיית השונות כאתגר מקדם צמיחה בבית הספר: טיפוח קהילה אכפתית למען תלמידים עם ליקויי למידה. הייעוץ החינוכי, כתב עת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל, כרך יא, עמ' 64-87
------------------------------------------------------------------------------------------------------

סדנה 2-
מהפגנת יכולת לשיפור יכולת - הכיצד?

באתר מופ"ת- מס"ע-  בנושא: שינוי הלכי המחשבה של תלמידים: הפסיכולוגיה של הצלחה


קישור לסקירת הביקורת על ספרה האחרון של דואקקישור לראיון עם פרופסור דואק בכתב העת "הד החינוך" : המפתח להצלחה: עידוד לעבודה קשה


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

סדנה 3-
תחרות, שיתוף והכלה ומה שביניהם

צמיחה אישית בקהילה אכפתית- פיתוח קהילה אכפתית תומכת צרכים בכיתה ובבית הספר- פרופ' אבי עשור (2001), היחידה לחקר מוטיבציה ורגשות המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


סדנה 4-
דיאלוג אמפתי - כלי לתקשורת המקדם הבנה של האחר

מאמר:
קפלן, ח., ועשור, א. (2004, נובמבר). דיאלוג תומך צרכים פסיכולוגים בין מורים ותלמידים כמקדם  רווחה נפשית בבית הספר: המשגה ותוכנית יישומית
.  הייעוץ החינוכי,  עמ' 161-189

סדנה 5-

דרכים להגברת שליטה עצמית בקרב תלמידים

קישור למאמר, המופיע במרכז המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, מכללת קיי:
תכנית להפחתת אלימות :"צמיחה אישית בקהילה אכפתית" ולקידום התחשבות בדרך תומכת אוטונומיה - עפרה פינברג, חיה קפלן, אבי עשור, יניב קנת-מימון

ניסוי המרשמלו:
רקע לניסוי וסרטון