בס"ד

                                                                                       

 הלכה-1:

התורה מאריכה במילים ואותיות רק כדי לא     

להשתמש בלשון לא נקייה למשל כתוב

בתורה :"הבהמה אשר

איננה טהורה",במקום לכתוב בקצרה:

הבהמה הטמאה.אמנם יש מקומות שכתוב בתורה את

המילה טמא  אולם רצו ללמדנו עיקרון,עד כמה צריך

להזהר ולשמור על לשון נקיה.ונאמר בתלמוד שכל

המנבל את פיו,אפילו חותמין עליו גזר-דין של שבעים

שנה לטובה הופכים אותו לרעה.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                        

               

                                                                                                                 

 

 

הלכה-1

הלכה-2

 

הלכה-3

 

הלכה-4

הלכה-5

הלכה-6

הלכה-7

 

הלכה-8