מערכת שעות תשע"ה

 

 

שם המורה: עליזה ביתן כיתה:  א-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

קריאה

יעל/ספריה

קריאה

קריאה

קריאה

קריאה

2

קריאה

אנגלית

קריאה

אנגלית

קריאה

קריאה

3

תורה/סיגל

זה"ב

ספורט

מדעים

חשבון

חשבון

4

מחשבים

באורי תפילה

חשבון

חשבון

חברה

פ"ש

5

חשבון

משניות

דינים

חשבון

חוג – בע"ח

 

6

ספורט

משניות

מדעים

דינים

 

 

7

מחשבים

 

 

נעה כ. חיים

 

 

8

חוג – סינקופה

 

 

אמנות מרים

 

 

למעלה

 

שם המורה: רחל אברהם כיתה: א-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

קריאה

קריאה

אמנות

שפה

שפה

תורה

2

קריאה

קריאה

אנגלית

שפה

שפה

חשבון

3

סינקופה

חשבון

מדעים

מחשבים

חשבון

דינים

4

ספורט

מדעים

משניות

תורה

הנדסה

פ"ש

5

מחשבים

אנגלית

ספורט

ב"ת

שפה

 

6

חשבון

חברה

משניות

זה"ב

 

 

7

בע"ח

 

 

חשבון

 

 

8

דינים

 

 

דינים

 

 

למעלה

 

 

שם המורה: _גילה בוחניק כיתה: ב-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

שפה

תורה

ספורט

תורה

מולדת

תורה

2

סינקופה

תורה

מדעים

שפה

מדעים

אנגלית

3

תורה

חשבון

תורה

שפה

אמנות

דינים

4

נביא-סיגל

כישורי חיים

אנגלית

חשבון

מחשבים

פ"ש

5

בע"ח/גילה

שפה

שפה

חשבון

ספורט

 

6

משניות

שפה

חשבון

מחשבים

 

 

7

חשבון

 

 

הנדסה

 

 

8

חשבון

 

 

שפה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה: יולנדה בן דיין  כיתה: ב-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

סינקופה

חשבון

תורה

תורה

מדעים

תורה

2

אנגלית

שפה

שפה

תורה

ספורט

שפה

3

ספורט

משניות

שפה

הנדסה - גיאומטריה

באורי תפילה

הכתבה

4

תורה/בע"ח

חברה

חשבון

מחשבים

אמנות

פ"ש

5

תורה

מדעים

חשבון

שפה +כתיבה

מולדת

 

6

חשבון

אנגלית

עידוד קריאה

שפה +כתיבה

 

 

7

חשבון

 

 

נביא

 

 

8

דינים+ שמיטה

 

 

מחשבים

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  דבורי נגר כיתה: ג-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

ספורט

חוגים

משניות

נביא

תורה

תורה

2

שפה

חוגים

ספורט

שפה

שפה

תורה

3

כשורי חיים

מולדת

שפה

מדעים

מדעים

אנגלית

4

חשבון

פ"ש

דינים

חשבון

חשבון

חשבון

5

מוסיקה/חוג

מחשבים

חשבון

שפה

עידוד קריאה

 

6

אנגלית

מדעים

שפה

חשבון

 

 

7

משניות

 

 

חשבון

 

 

8

מחשבים

 

 

חברה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  שושנה כהן  כיתה: ג-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

תורה

חוגים

תורה

תורה

מדעים

מחשבים

2

סיגל

חוגים

חשבון

חשבון

תורה

מחשבים

3

הנדסה

שפה

סיגל

מולדת

חשבון

פרשת שבוע

4

חוג

כישורי חיים

שפה

אנגלית

סיפריה

אנגלית

5

חשבון

מדעים

שפה

שפה

מדעים

 

6

שפה

מולדת

ספורט

שפה

 

 

7

ספורט

 

 

חשבון

 

 

8

סיגל

 

 

חברה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  ניצה שמואל  כיתה:_ד'

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

שפה

חשבון

חשבון

אנגלית

ספורט

תורה

2

חשבון אושרית

תורה

סיגל משנה/ניצה

נביא

מחשבים

שפה

3

נביא + יוסף

ספורט

חשבון

חשבון

מדעים

ניצה פ"ש

4

אנגלית ענת+חגית

אנגלית

חברה

שפה

גיאוגרפיה

דינים ניצה/יוסף

5

משניות

חוגים

ניצה תורה

תורה

מדעים

 

6

מחשבים

חוגים

שפה

שפה

 

 

7

ניצה חוג

 

 

מדעים / איילה

 

 

8

כישורי חיים

 

 

אנגלית

 

 

למעלה

 

 

שם המורה: ירקונה גהסי  כיתה: ד-3

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

תורה

ספורט

מוסיקה

תורה

מחשבים

דינים

2

אנגלית

תורה

תורה

יעל מלכה

נביא

שפה

3

שפה

שפה

שפה

ב"ת

מולדת

חשבון

4

שפה

שפה

ספורט

חשבון

אנגלית

פ"ש

5

חשבון

חוגים

שפה

חשבון

מחשבים

 

6

אנגלית/שחר

חוגים

חשבון

שפה

 

 

7

חשבון

 

 

מדעים

 

 

8

ספורט

 

 

חברה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  תמי חג'בי  כיתה: ה-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

נביא

שפה

נביא

דינים

מחשבים

שפה

2

שפה

ספורט

ספרות

שפה

מדעים

חשבון

3

גמרא

חוגים

אנגלית

חשבון

מחשבים

פ"ש

4

חשבון

חוגים

שפה

מדעים

ספורט

גמרא

5

תורה

חשבון

חשבון

הנדסה

תורה

 

6

מדעים

חשבון

אנגלית

אנגלית

 

 

7

אנגלית

 

 

תורה

 

 

8

תורה

 

 

מולדת

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  צביה זויגי  כיתה: ה-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חשבון

מדעים

חשבון

מדעים

חשבון

חשבון

2

מולדת

ספורט

שפה

מחשבים

שפה

שפה

3

משנה

חוגים

כישורי חיים

תורה

נביא

פ"ש

4

שפה

חוגים

ספריה

אנגלית

ספורט

משנה

5

הנדסה

חשבון

דינים

אנגלית

אנגלית

 

6

נביא

שפה

תורה

מדעים

 

 

7

אנגלית

 

 

מחשבים

 

 

8

חברה

 

 

תורה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  ניצה פרי כיתה: ו-1 

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

מדעים

אנגלית

תורה

תורה

תורה

תורה

2

מחשבים

מדעים

שפה

גמרא

גמרא

גמרא

3

אנגלית

חוגים

גמרא

שפה

מתמטיקה

דינים

4

מתמטיקה

חוגים

נביא

מתמטיקה

כישורי חיים

פ"ש

5

גמרא

ספורט

היסטוריה

שפה

מתמטיקה

 

6

שפה

מחשבים

מתמטיקה

אנגלית

 

 

7

ספריה

 

 

אנגלית

 

 

8

חברה

 

 

מדעים

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  איילה פרג'ון  כיתה: ו-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

נביא

אנגלית

שפה

מדעים

תורה

שפה

2

מדעים

מחשבים

היסטוריה

נביא

מתמטיקה

משנה

3

אנגלית

חוגים

תורה

משנה

ספורט

מחשבים

4

מתמטיקה

חוגים

דינים

מתמטיקה

חברה

פ"ש

5

משנה

ספורט

שפה

אנגלית

מתמטיקה

 

6

שפה

מדעים

מתמטיקה

שפה

 

 

7

ספריה

 

 

אנגלית

 

 

8

חברה

 

 

כישורי חיים

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  מרינט ממן כיתה: ו-3

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

מחשבים

ספורט

עברית

חשבון

נביא

תורה

2

שפה

אנגלית

מוסיקה

שפה

חשבון

שפה

3

מולדת

חוגים

חשבון

שפה

גיאומטריה

ב"ת

4

חשבון

חוגים

מתמטיקה

יעל מ.

שפה

מחשבים

5

מרינט

מולדת

תורה

תורה

חברה

 

6

מרינט

אנגלית

דינים

דינים

 

 

7

מתמטיקה נורית

 

 

כישורי חיים

 

 

8

ספורט

 

 

שפה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  יעל ביתאן  כיתה: ז-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

אנגלית

מתמטיקה

נביא

תורה

אנגלית

מתמטיקה

2

מתמטיקה

מדעים

הרב יניב

תורה

נביא

ספרות

3

מדעים

תורה

היסטוריה

כשורי חיים

הלכה

שפה

4

מדעים

ספורט

ספרות

משנה

אנגלית

הלכה

5

ספורט

אנגלית

מחשבים

גיאוגרפיה

משנה

 

6

שפה

משנה

חברה

נביא

 

 

7

מולדת/יעל

 

 

מדעים

 

 

8

מתמטיקה

 

 

שפה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  יוסף לוי  כיתה: ז-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

גמרא

תפילה

תורה

גמרא

נביא

נביא

2

אנגלית

שפה

שפה

אנגלית

ספורט

שפה

3

מדעים

גיא'/יעקב

גמרא

אנגלית

פ"ש

גמרא

4

מדעים

ספורט

גמרא

מדעים

תורה

מתמטיקה

5

מתמטיקה

מתמטיקה

נביא

גמרא

חברה

 

6

אנגלית - ענת

מתמטיקה

מחשבים

חברה

 

 

7

תורה

 

 

דינים

 

 

8

ספרות

 

 

היסטוריה

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  אפרת דחוח הלוי כיתה: ח-1

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

תורה

מדעים

תורה

תורה

תורה

ספרות

2

ספורט

אנגלית

שמעון

מדעים

נביא

תושב"ע

3

אנגלית

מדעים

מתמטיקה

תושב"ע

מתמטיקה

מתמטיקה

4

אנגלית

אנגלית

מתמטיקה

נביא

מתמטיקה

היסטוריה

5

נביא

שפה

גיאוגרפיה

הלכה

אנגלית

 

6

הלכה

ספורט

חברה

מדעים

 

 

7

ספרות

 

 

שפה

 

 

8

שפה

 

 

פ"ש

 

 

למעלה

 

 

שם המורה:  שמעון חדד  כיתה: ח-2

יום / שיעור

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

גמרא

הלכה

היסטוריה

גמרא

תפילה

פ"ש

2

מדעים/מחנך

מתמטיקה

גמרא

מדעים

אנגלית

מתמטיקה

3

מתמטיקה

אנגלית

שפה

שמעון

אנגלית

גמרא

4

תורה

מתמטיקה

נביא

הלכה

מדעים

שפה

5

אנגלית

תורה

ספרות

מדעים

ספורט

 

6

מתמטיקה

ספורט

חברה

שפה

 

 

7

תורה

 

 

שמעון

 

 

8

נביא

 

 

גיאוגרפיה

 

 

למעלה