שבוע אינטרנט בטוח   
תלמיד יקר!
 
לחץ בעזרת העכבר על אחת מן המשימות שלפניך                     
 
 
                                                  BrainPOP         
     חיים ברשת ה-ו                                חכמים ברשת ג-ו                    אכול כפי יכולתך        ציידי הפרסומות        סרטון גולשים בטוח        פרטיות ברשת ג-ו
                                                                                                                  ד-ו                            ד-ו                             א-ו
 
 
                                        
 גולשים על בטוח א-ו                            פעילות עם הורים 1                    פעילות  לכיתה א-ג                   פעילות עם הורים 2