תיקשוב דרום
מוריה - אשדוד
סוזי אילוז
הדרכה למשתמשסקירות מצולמות
 
בחירת סגנון :
 
דף |  1 | 2 |
סוכות עם רב ביה"ס
תעמולת מועצת תלמידים
שיננית בבית הספר
יום רחל אימנו + יום הזיכרון ליצחק רבין
טקס התשובה ומעורבות חברתית
בחירת יו"ר מועצת התלמידים במחשבים
הסגנונות המוצגים מבוססים על "קמלון"