תשרי

פעילות מתוקשבת

חשון

כסלו

תערוכת חנוכיות

מצגת שירים

מצגת שירים2

טבת

 

שבט

 

משימות לטו בשבט

אדר

 

ניסן

          

אייר

יום הזיכרון

מצגת לסמלי המדינה

לג'

בעומר

יום ירושלים

1.מצגת לשערי ירושלים.

2. מצגת על ירושלים

                                                                                                                                                                         

           

סיון

תמוז אב

אלול